H.L. KONVERGÁL BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

Név: H.L. Konvergál Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: H.L. Konvergál Zrt.

 

Cégjegyzékszám19-10-500265

Bejegyzés időpontja: 2009. 04. 07.

Adószám: 14728936-2-19

 

Székhely: 8400 Ajka, Széchenyi utca 17.

Levelezési cím: 8400 Ajka, Alkotmány utca 15-17.

Főtevékenység: 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység - független biztosításközvetítő - alkusz

 

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB)

MNB regisztrációs szám: 209070117658, ellenőrzési lehetőség: https://intezmenykereso.mnb.hu/

MNB ügyfélszolgálatának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., ügyfélszolgálati tel.: +36-80-203-776, pénzügyi fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf.: 172., ügyfélszolgálati tel.: +36-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Szakmai felelősségbiztosítás:  A H.L. Konvergál Zrt. a szakmai tevékenysége során okozott esetleges kár vagy felmerült sérelemdíj megfizetésére a jogszabályi előírásnak megfelelő limitösszegű felelősségbiztosítással rendelkezik, biztosítója az Allianz Hungária Zrt.

Minősített befolyás: A H.L Konvergál Zrt. biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik.  Biztosító vagy biztosító anyavállalata minősített befolyással a biztosításközvetítő szervezetben nem rendelkezik.

Díjátvétel: A H.L. Konvergál Zrt. biztosításközvetítője sem az ügyféltől biztosítási díjat, vagy díjelőleget, sem a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vehet át.

Adatkezelés: A H.L. Konvergál Zrt. az adatkezelés során az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartási szám: NAIH-57225/2012.

Céginformáció